საკონსულო საკითხები

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთიან ყარაბახსა და  მას მიკუთვნებულ ოკუპირებული ტერიტორიებზე ვიზიტის შესახებ

აზერბაიჯანის ხელისუფლება გაცნობებთ რომ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობასთან წინასწარი თანხმობის გარეშე, ამა თუ იმ პირის რაიმე ოფიციალური ვიზიტი, ბიზნესი, ჰუმანიტარული, ტურისტული თუ სხვაგვარი ვიზიტი მთიანი ყარაბახის რეგიონსა და მის მიმდებარე შვიდ რაიონში, განხილული იქნება როგორც, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მიერ საერთაშორისოდ აღიარებული სახელმწიფო საზღვრების, უკანონო და უხეში დარღვევა და ასევე ქმედება, მიმართული აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ.

საელჩო შეგახსენებთ, რომელიც დაარღვევს აზერბაიჯანის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს ითვლებიან შესაბამის სიაში და მათ ეკრძალებათ აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში შესვლა.

იმ ადამიანების ვიზიტი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რომლებიც ”შავ სიაში” მოხვდნენ და ყოველგვარი თანამშრომლობის მცდელობა, რომლის ”ფუნქციონირება” მიიყვანს უკანონო ქმედებამდე, შესაბაისად აზერბაიჯანის მხრიდან გამოიწვევს დამატებითი საპასუხო ზომების მიღებას.

Search in archive