2016-04-27

გენერალური საკონსულოს მიერ გაზეთ „Ajara P.S.“–ში გამოქვეყნებული განცხადების თაობაზე

გაზეთ „Ajara P.S.“–ში გამოქვეყნებულ იქნა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 2016 წლის 21 პარილის განცხადება აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ფრონტის ხაზზე მომხდარი ბოლო მოვლენების დროს სომხეთის მიერ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალის და ადამიანის უფლებების უხეშად დარღვევის საკითხის თაობაზე.

“Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin 21 aprel 2016-cı il tarixli bəyanatı” 

Search in archive