2020-10-16

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მოქალაქეების თურქეთში გამგზავრების პასპორტის მოქმედების ვადა.

"აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ვიზის ურთიერთგაუქმების შესახებ შეთანხმება" ძალაში შევიდა 2020 წლის 13 აგვისტოს.

Search in archive