2022-05-16

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანება აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ჩასული უცხოელებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის სავიზო პროცედურების გამარტივების შესახებ ფორმულა 1-ის აზერბაიჯანის 2022 წლის გრან პრის ორგანიზებასა და ჩატარებასთან დაკავშირებით.

ხელმძღვანელობით აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კონსტიტუციის 109-ე მუხლის 32-ე პუნქტით, ვწყვეტ:

  1. დადგინდეს, რომ უცხოელები და მოქალაქეობის არმქონე პირები, რომლებიც ჩავიდნენ აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში 2022 წლის ფორმულა 1-ის აზერბაიჯანის გრან პრისთან დაკავშირებით და წარადგინეს ამ ბრძანების მე-2 ნაწილით განსაზღვრული ნებისმიერი დოკუმენტი, 2022 წლის 10 მაისიდან 15 ივნისის ჩათვლით აზერბაიჯანში. მათ შეუძლიათ ვიზის აღება აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საერთაშორისო აეროპორტებში.
  2. ვიზის გაცემის საფუძვლად უნდა ჩაითვალოს შემდეგი დოკუმენტებიდან ერთ-ერთი:

2.1. აკრედიტაციის ბარათი ან აკრედიტაციის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი Formula 1 Management Limited-ისა და საერთაშორისო საავტომობილო ფედერაციის შესაბამისი წესების შესაბამისად, რომლებიც არიან ფორმულა 1-ის რბოლების საერთაშორისო ორგანიზატორები;

2.2. Baku City Ring Operating Company-ში აკრედიტაციის დამადასტურებელი სააკრედიტაციო ბარათი;

2.3. 2022 წლის ფორმულა 1-ის აზერბაიჯანის გრან პრიზე ბილეთის შეძენის დამადასტურებელი ბილეთი ან დოკუმენტი.

  1. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო:

3.1. აცნობეთ Formula One Management Limited-ს, საერთაშორისო საავტომობილო ფედერაციას და შესაბამის უცხოურ ორგანოებს აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ჩასული უცხოელებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის სავიზო პროცედურების გამარტივების შესახებ 2022 წლის ფორმულა 1-ის აზერბაიჯანის გრან პრისთან დაკავშირებით;

3.2. ინფორმაცია 2022 წლის ფორმულა 1-ის აზერბაიჯანის გრან პრისთან დაკავშირებით აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ჩასული უცხოელებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის სავიზო პროცედურების გამარტივების შესახებ, ასევე უცხოელებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირების ელექტრონული ვიზების მიღების შესაძლებლობის შესახებ "ASAN Visa" სისტემის მეშვეობით ქ. საერთაშორისო აეროპორტები, რათა უზრუნველყონ ქვეყნებში საელჩოებისა და საკონსულოების განთავსება ინტერნეტ საინფორმაციო რესურსებში.

  1. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო მიგრაციის სამსახური აცნობებს ავიაკომპანიებს, რომლებიც ახორციელებენ ფრენებს აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში, აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ჩასული უცხოელებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის სავიზო პროცედურების გამარტივების შესახებ 2022 წლის ფორმულა 1-ის აზერბაიჯანის გრან პრისთან დაკავშირებით.

 

ილჰამ ალიევი

 

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტი

 

ბაქო, 2022 წლის 10 მაისი

Search in archive